Skip links
mnl5 • Becoming a Disciple-Maker

The Time is Almost Here Manila…

Manila | February 3 | 9 AM | CCF Ortigas
– Be Trained to Train Others to Make Disciples Who Make Disciples –

“Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, na makakapagturo rin sa iba, ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi.” – 2 Timoteo‬ ‭2:2‬ ‭

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.